Kerkdienst

10nov2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Voorganger: ds. L.E. Leeftink [Assen-Peelo]

1e collecte: Evangelisatie
2e collecte: Theologische Universiteit Kampen