Kerkdienst

17nov2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de morgendienst blijven we Abraham volgen. De preek gaat over Gods opdracht aan Abraham (Genesis 22), om zijn zoon te offeren… Is dit wat God wil? Rinze IJbema gaat voor.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Jeugdwerk