Kerkdienst

24nov2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. We houden ons momenteel in de middagdiensten bezig met de onderwerpen die door de dit jaar verschenen Gewone Catechismus worden besproken. We zijn inmiddels bij het laatste hoofddeel aangekomen, over het ‘Verwachten van Gods nieuwe wereld’. De vragen en antwoorden 78-83 gaan over de Heilige Geest.

1e collecte: ACB: Athletes in Action
2e collecte: Diaconie