Kerkdienst

8dec2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Zondagmorgen 8 december staan we in de dienst stil bij de tweede “ster” uit het voorgeslacht van Jezus, nl. Obed. We lezen Ruth 4 waar Boaz laat weten dat hij met Ruth wil gaan trouwen. Hij krijgt een zegen mee van de oudsten in de stadspoort. Samen krijgen zij een kindje Obed. Obed werd de opa van koning David. Ds. van den Bos gaat voor.

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Zending

Mirakel: midden- en bovenbouw.