Kerkdienst

13jan2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Voorganger ds. H.J. Pomp van Aduard.

Liturgie

  • Ps 145 : 1 (Mijn God en koning, ik wil toegewijd) (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-145)
  • Gebed
  • L Joh. 2: 1 – 11
  • Lb 526 : 3, 4 (In Kana was de gloed geweken)
  • Preek
  • Ps 145 : 3 (Genadig en geduldig is de Heer (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-145)
  • Gk 218: 4 (Aanbid de Vader in het woord)
  • Gebed
  • Collecte
  • Gk 231: 3, 4 (Heer zolang wij ademhalen)

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Alg. Chr. Barmhartigheid (TEAR)