Kerkdienst

15dec2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de morgendienst hebben we het verzoek gedaan aan ds. Mak van de Nederlands Gereformeerde Kerk om bij ons voor te gaan.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie

Mirakel: onderbouw