Kerkdienst

15dec2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. We zijn aan het eind van de Gewone Catechismus gekomen. De vragen 94-100 gaan over het Avondmaal: vieren totdat Christus komt.
We zijn ons ervan bewust dat we onderweg wat vragen hebben overgeslagen. We proberen die ergens in de komende tijd in te halen.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie