Kerkdienst

22dec2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Deze laatste zondag van Advent volgen we in de morgendienst de ster en staan we stil bij koning Josia. De beste koning ooit, zegt de Bijbel, een echte ster! Maar na hem gaat wel het licht uit. Wat nu? In deze vriendendienst gaat Rinze IJbema voor.

1e collecte: Zending
2e collecte: Theologische Universiteit Kampen