Kerkdienst

20jan2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

In de morgendienst gaat Rinze IJbema voor. De preek gaat over Lucas 5: 27-39. Jezus is te gast bij de beroeps-zondaar Levi, want ‘gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel.’ Zou Hij dan vandaag bij ons aankloppen?

 • Votum & groet
 • Zingen: Lied 871: 1, 2, 3, 4/Jezus zal heersen waar de zon
 • De tien woorden Lucas 6: 27-35
 • Zingen: Psalm 25: 2, 5/Heer, wijs mij toch zelf de wegen
 • Gebed
 • Bijbellezing: Lucas 5: 27-39
 • Zingen: Opwekking 428/Genade, zo oneindig groot
 • Preek
 • Zingen: Lied 381; 1, 3, 4, 6/Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
 • Gebed 
 • Info Gemeentespiegel
 • Collecte
 • Zingen: Gezang 250: 1, 2, 3/God is getrouw

1e collecte: Jeugdwerk

2e collecte: Theologische Universiteit Kampen