Kerkdienst

26jan2020
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. We hadden een rooster gemaakt voor de middagpreken over De Gewone Catechismus. Toen er een paar keer een middagdienst wegviel, wilden we het rooster niet overhoophalen, Dus hebben we nog wat tegoed. Vanmiddag over: God de Schepper is ook mijn Vader (vragen 24-30).

1e collecte: Theologische Universiteit Kampen
2e collecte: Evangelisatie