Kerkdienst

9feb2020
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de morgendienst gaat Rinze IJbema voor. De preek gaat over een bijzondere ontmoeting uit Johannes 4: degene die zaait ontmoet degene die maait. Over wie zou dat gaan? En waar raakt het ons?

1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte: Zending
Mirakel: midden- en bovenbouw