Kerkdienst

9feb2020
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Voorganger: Ds. J.W. Roosenbrand [Winsum]

1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte: Zending