Kerkdienst

27feb2022
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Deze zondag hoopt Jaap voor te gaan. Het is een bijzondere dienst waarin de basisgroepen en hun plek in onze gemeente worden belicht. De voorbereidingen zijn al begonnen. Het Bijbelgedeelte is 1Petrus 2:1-10 over het huis van levende stenen. We gaan zichtbaar en tastbaar bouwen in de dienst!
Begeleiding : Peter / Jacob
Beamteam : Roelof
Camera : Jan
Collectes 1e Zending
2e Theologische Universiteit U kunt aan de collectes geven met de Givt app