Kerkdienst

20jan2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Zondagmiddag 20 januari gaat Jaap van den Bos voor. Hij zal de eerste preek in een serie over het gebed “Heer, leer ons bidden” voor zijn rekening nemen.

 • Welkom en mededelingen
 • Votum en zegen
 • Zingen (=geloofsbelijdenis) Nieuwe Liedboek 342:1-5 In God de Vader op zijn troon
 • Gebed
 • Bijbel Matteüs 6,1-14
 • Belijdenis Zondag 45 en 46 (excl. v/a 119, want die zit al in de bijbellezing)
 • Zingen Psalm 80: 1 en 10 O herder, die uw volk wilt leiden
 • Preek
 • Zingen (tegelijk gebed!) Nieuwe liedboek 370: 1, 2 en 3 Vader, die woont in hemels licht
 • Collecte
 • Slotzang Nieuwe liedboek 103a: 3 en 4De Heer is als een vader
 • Zegen en gezongen ‘Amen’

1e collecte: Jeugdwerk

2e collecte: Theologische Universiteit Kampen