Kerkdienst

20mrt2022
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

• Zondag 20 maart (Peter/H.A.)
Op deze zondag gaat Peter Zuidema voor.
Begeleiding : FATYH / Luitsen
Beamteam : Ite-Harm / Camera : Jan
Mirakel : Onder- en middenbouw
Collectes 1e Oosterkerk
2e Diaconie U kunt aan de collectes geven met de Givt app