Kerkdienst

3apr2022
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

• Zondag 3 april 10:00 uur
In deze dienst staat het volgende werk van Barmhartigheid centraal: zieken bezoeken. Opnieuw een praktische opdracht. Welke zieke zou jouw aandacht kunnen gebruiken? Maar we kijken ook naar onszelf. Je kunt ook zelf ge/ver- wond zijn. Daar willen we aandacht voor hebben en ontdekken dat Jezus aandacht heeft voor wie gewond of ziek is. Als uitgangspunt nemen we Johannes 5, de genezing van de man in het badhuis Betzata.
Begeleiding : Peter / Jacob
Beamteam : Ite-Harm
Camera : Hilly
Bijbellezen : Mariske
Mirakel : Onder- en middenbouw
Collectes 1e Oosterkerk
2e Jeugdwerk