Kerkdienst [Avondmaal]

16jun2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Zondagmorgen 16 juni komt Evert Sulman in de dienst iets vertellen over Het Overweeghuis. Dat is een diaconaal project voor vrouwen die in de prostitutie vastlopen. In overleg met de diaconie van onze gemeente komt Evert vertellen wat het is en wat wij als Oosterkerkers kunnen doen/bijdragen. In de preek zal ik ingaan op de bevrijding die Jezus geeft aan de overspelige vrouw (Johannes 8) en hoe je in zijn kracht als een vlinder je vleugels (en kleurige identiteit) kunt gaan openvouwen. In de morgen en middagdienst vieren we ook het avondmaal.

Welkom en mededelingen

Votum en zegen van Sela Zingen

Psalm 33: 1, 4 en 6 (uit denieuwepsalmberijming.nl)

Gebed

Lezing: Johannes 8:1-11

Meditatie

Zingen Psalm 27: 1 en 4 God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen

Bijdrage Evert Sulman over het Overweeghuis

Zingen Gezang 174:1, 2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Avondmaal

  • Instellingswoorden en woorden bij brood en beker
  • Gaande viering
  • Zingen tijdens de viering
    • U nodigt mij aan tafel (Sela) 
    • Gez. (Gk2006) 89:1(a), 2(m), 3(v), 4(a) Jezus, leven van mijn leven
  • Afsluiting viering: Gez. 213 (Nieuwe GKB) 3 Dat is eindeloos ontferming

Dankgebed

Collecte Overweeghuis

Slotzang Lied 481:3 en 4 (oude LvK) Leer ons het goddelijk beleid

Zegen en gesproken ‘Amen’

Voorganger: E.J. van den Bos

1e collecte: ACB: Het Overweeghuis
2e collecte: Diaconie