Kerkdienst [avondmaal]

29sep2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Voorganger: ds. R. IJbema

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. ’s Middags volgen we de Gewone Catechismus, die nieuwe samenvatting van de Bijbelse leer in gewoon Nederlands. Vandaag over Vraag 47-50, de eerste vragen over ‘het volgen van Jezus’, met als allereerste vraag: wie is Jezus – en hoe maakt Hij jou gelukkig?

1e collecte Oosterkerk
2e collecte Zending