Kerkdienst [Avondmaal]

10feb2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Voorganger: ds. E.J. van den Bos

 • Welkom en mededelingen
 • Gezang 239 Geref Kerkboek
 • Votum en zegen
 • Zingen Psalm 100:1, 2 en 3 DNP (orgel)
 • Spiegel van de wet
 • Gebed… met Gezang 243 Heer ik kom tot u, hoor naar mijn gebed (orgel)
 • Bijbel Lucas 7:36-50
 • Overdenking
 • Lied Opwekking 510 Dit is mijn verlangen (piano)
 • Avondmaal
  • Nodiging en Woorden bij brood en beker
  • Viering met muziek en lied
   • Sela, U nodigt mij aan tafel (Piano)
   • Gezang 177 Heer, u bent mij leven (orgel) 1(a), 2(m), 3(v), 4(a)
   • Gezang 213 (nieuwe kerkboek) Eigen roem is uitgesloten (orgel): 1(m) laatste twee regels allen, 2 (v), laatste twee regels allen, 3 (a)
 • Dankzeggen / Dankgebed
 • Collecte
 • Zegen
 • Zegenlied Gezang 261 (nieuwe kerkboek) De Heer zegene u (orgel)

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie