Kerkdienst [biddag]

13mrt2019
Tijd: 19:30 - 20:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

In de biddagdienst gaat Rinze IJbema voor. Hij preekt over de vierde bede uit het gebed dat de Heer zelf ons leerde: ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.’ Dit sluit mooi aan bij de serie ‘Heer, leer ons bidden’, die we doen in de middagdiensten aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Evangelisatie