Kerkdienst [Avondmaal]

10feb2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

Voorganger: ds. R. Ijbema

Votum & groet

Zingen: Lied 440: 1, 2, 3, 4/Ga, stillen in den lande

Gebed

Bijbellezing:       Psalm 72

Zingen: Lied 157a: 1, 2, 3, 4/Mijn ziel maakt groot de Heer

Preek Zondag 48

Zingen: DNP Psalm 72: 1, 2, 6, 7/God, laat de koning goed regeren

Belijdenis van het geloof

Zingen: Opwekking 520/Wees mijn verlangen

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 805/Maak ons hart onrustig, God

Zegen

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie