Kerkdienst [Heilig Avondmaal]

16feb2020
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de morgendienst gaat Rinze IJbema voor. Voor de preek volgen we Johannes 4: Jezus’ eerste genezing in het Evangelie van Johannes. In deze dienst vieren we het Avondmaal.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie

Er is deze week geen mirakel in verband met de voorjaarsvakantie.