Kerkdienst [Ontmoetingsdienst]

15sep2019
Tijd: 10:00 - 12:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Zondag 15 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. Het jaarthema is ont-moeten. Voorganger is ds. E.J. van den Bos.
De dienst is opgezet vanuit Johannes 15. De focus ligt bij de woorden van Jezus in vers 11 ‘Mijn vreugde geef ik jullie zodat jullie vreugde volkomen zal zijn’. Het prachtige beeld van de wijnstok past heel goed bij verbondenheid en bij ‘vreugde’.
Vreugdevol verbonden aan God en vreugdevol verbonden aan elkaar. Dat wordt dus vreugdevol ont-moeten en genieten!

Collectes
1e Zending
2e Dit Koningskind

Ivm. de startzondag is er geen aparte middagdienst.