Kerkdienst [voorbedezondag]

8mrt2020
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de morgendienst willen we aandacht hebben voor gemeenteleden en anderen die langere tijd met ziekte te maken hebben. (Je kunt daarover gerust nog contact opnemen met iemand van je wijkteam, of met Rinze IJbema of Jaap van den Bos.) Rinze IJbema gaat voor en preekt over Johannes 5: 19-29. Daar heeft de Heer Jezus het over ‘van de dood overgaan naar het leven’ en dat zoiets nu al bereikbaar is. Wat is dan nog de plaats van ziekte of ook van verdriet en pijn?

1e collecte: ACB: De Verre Naasten
2e collecte: Diaconie

Mirakel: onder- en bovenbouw