Kerstavonddienst

24dec2019
Tijd: 19:45 - 21:00
Locatie: Martinikerk, Groningen

Gezamenlijk kerstviering van de Tehuisgemeente, de Jeruzalemkerk, de wijkgemeente Martinikerk en de Oosterkerk.
De toegang is vrij; er is een deurcollecte aan het einde van de dienst.


Kerktelefoon en uitzending middels kerkomroep.nl:

De dienst is te volgen via kanaal 5 van de kerkradio. Daar zit bij de Oosterkerk, kerktelefoon-
luisteraars de Martinikerk onder.
Via Kerkomroep.nl is de dienst via internet te beluisteren.