Lectio Divina met Jos Douma

21mrt2019
Tijd: 19:15 - 21:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Bijbellezen is voor iedere christen belangrijk. Maar hoe kun je dat doen op een manier die inspireert en geestelijke groei geeft?

Er zijn vele manieren om de woorden van God tot spreken te laten komen. In de traditie van de kloosters bestaat al eeuwenlang een leeswijze die lectio divina wordt genoemd. Letterlijk betekent dat: goddelijke lezen. Het is een manier van Bijbellezen die heel dicht tegen bidden aan ligt: een luisterende, biddende manier van het lezen van een bijbeltekst, waarbij je erop vertrouwt dat de heilige Geest de woorden van de tekst in je hart tot klinken wil brengen voor jou persoonlijk.

Deze lectio divina kent vier stappen: lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio), rusten in Gods aanwezigheid (contemplatio). Veel protestante christenen zijn deze manier van bijbellezen aan het ontdekken, ook omdat ‘lectio divina’ helpt om los te komen van een al te rationele en verstandelijke manier van omgaan met de bijbel. Lectio divina is: bijbellezen met je hart. In het vertrouwen dat de Geest van het Woord altijd dicht in de buurt is als je bezig bent met de bijbel.

Samen Luisteren in de stilte

‘Samen luisteren in de stilte’ is de titel van het boek waarin een groot aantal auteurs samenwerkt om de praktijk van de lectio divina voor het voetlicht te brengen. Want stilte is een belangrijke component van de lectio divina. We leven in een wereld die zo lawaaiig is, dat we nauwelijks meer de stem van de Geest kunnen horen. Stilte wordt wel de zendtijd van de Geest genoemd. Stilte helpt ook om naar binnen te keren en om daar, in je hart, naar de stem van God te luisteren zoals die via de woorden van de bijbel naar je toekomt.

Juist de veertigdagentijd vormt een mooie periode om samen de stilte te zoeken en intens te luisteren naar de stem van de Heer die de weg van de liefde is gegaan.

Ook in Groningen Oost willen we, tijdens de 40 dagen tijd,  gaan oefenen met Lectio Divina.

Op donderdag 21 maart komt Jos Douma, een van de schrijvers van het boek “Samen luisteren in de stilte” . Hij zal ons vertellen over de praktijk van Lectio Divina en we gaan ook kennismaken met de praktijk.

De avond begint om 19:15 en duurt tot uiterlijk 21:00.

We willen het geleerde daarna op 3 opeenvolgende donderdagen in de praktijk brengen.

We gaan in rust en stilte luisterend lezen op:

28 maart, 4 april en 11 april van 19.15 – 20.00

De praktijk leert dat het samen beoefenen van de lectio divina zeer verrijkend is. Het is gemakkelijk om samen met anderen een tijdje stil te worden en te blijven en tegelijkertijd te luisteren naar wat Gods Geest door een gekozen tekst wil zeggen.