Lezing: Wat is er gebeurd?

25jan2019
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: De Rank, Zuidhorn

In de gereformeerde kerken is de laatste jaren veel aan het veranderen. Over ontwikkelingen rond o.a. het omgaan met de Bijbel, de prediking, de plaats van de belijdenis en de invulling van de kerkdiensten wordt verschillend gedacht. De een is blij met de veranderingen en vraagt zich af waarom de ander zich toch zo druk maakt. De ander is verontrust of voelt zich niet meer thuis in de GKv.
Bij velen leven vragen als: Wat is er aan de hand? Hoe moeten we hiermee omgaan? Wat is er in deze tijd nu echt belangrijk? Wat wordt er in de kerkelijke situatie van vandaag van ons gevraagd?

De synodebesluiten van vorig jaar, inzake ‘man/vrouw en ambt’, hebben landelijk in veel gemeenten voor onrust gezorgd. Daarbij komen vragen op rond de duidelijkheid van de bijbel en de richting die deze ons wijst. Een groot deel van de informatie en toelichting ondersteunt de lijn die door de synode is uitgezet. Argumenten en bedenkingen tegen het synodebesluit blijven vaak onderbelicht. Dit leidt soms tot verwarring en velen vragen zich af wat we aan moeten met de nu ontstane situatie.

Om een positieve bijdrage te leveren aan de informatievoorziening en het gesprek over deze onderwerpen,
organiseert de Studiegroep Midden Nederland, samen met een aantal broeders en zusters uit Zuidhorn, een drietal lezingen in De Rank in Zuidhorn. Wij nodigen u uit deze lezingen bij te wonen. Ook de broeders en zusters uit de omliggende plaatsen zijn van harte welkom.

De eerste lezing is op vrijdagavond 30 november. Dan komt ds. Rob Visser, predikant van de GK Zwolle e.o, spreken. Aan hem is gevraagd om in het algemeen iets te zeggen over de kerkelijke situatie nu en daarbij terug te kijken naar veranderingen in de kerk en in de samenleving in voorgaande jaren.

Zijn lezing draagt de titel: HOE KON HET GEBEUREN?
Enkele opmerkingen bij de kerkelijke situatie in Nederland 2018

De tweede lezing is op vrijdag 25 januari 2019. Dan komt dr. Pieter Boonstra, predikant van de GKv Bussum-Huizen, spreken. Hij zal inzomen op de problematiek rond de besluitvorming over het open stellen van de ambten voor vrouwen. O.a. over de onderbouwing van de in Meppel genomen besluiten en hoe deze onderbouwing zich verhoudt tot het spreken van de Schrift over mannen en vrouwen en wie geroepen worden in het ambt te dienen. Ook zal hij aandacht besteden aan de gevolgen voor het openstellen en de onderbouwing van besluiten over andere onderwerpen.

De derde lezing is op vrijdagavond 29 maart 2019. Dan komt Jan Jarig van der Tol spreken. Aan hem is gevraagd om vanuit zijn ervaring als lid van de GS Meppel aandacht te besteden aan de besluitvorming die gericht is op het fuseren van GKV en NGK. Wat er aan die besluitvorming de afgelopen jaren is voorafgegaan en wat de voorgenomen fusie concreet gaat betekenen voor het kerkverband en de plaatselijk kerken.

De lezingen beginnen om 20.00 uur u bent welkom vanaf 19.30. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunnen schriftelijk vragen worden in gediend op de avond of daarvoor.
Het kerkgebouw De Rank staat aan de Westergast 8, 9801 AZ Zuidhorn
Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat op prijs. Ook zonder aanmelding bent u welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.

Met vriendelijke groet,
Studiegroep Midden Nederland,
studiegroepmiddennederland@gmail.com
tel: 06-53672343

Home