Lezing Reformatie in Oostenrijk

5feb2019
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Tsjerkeloane 75, Wâlterswâld

Op 5 februari zal er in Wouterswoude een lezing gehouden worden over de Reformatie in Oostenrijk. Hoe werd de leer van de Reformatie ontvangen? Hoe is het de eeuwen erna gegaan? Hoe gaat het nu met de gereformeerde kerken in Oostenrijk?

De inleiding deze avond wordt verzorgd door Peter Drost. Hij is nu nog predikant in de GKv van Delfzijl. Maar hij hoopt, samen met zijn gezin, komende zomer naar Graz in Oostenrijk te verhuizen om daar binnen de Evangelisch-Reformierte Kirche (Westminster Bekenntnisses) een nieuwe gemeente te stichten.

De avond wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente van Wouterswoude. De bijeenkomst vindt plaats in Maranatha (Tsjerkeloane 75) te Wâlterswâld op 5 februari om 19.30 uur. Allen van harte welkom!

Voor meer informatie over gereformeerde kerken in Oostenrijk zie: www.ssro.nl en www.reformiert.at