Muziek en zangavond

11feb2018
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: Wâlterswâld

Op zondag 11 februari zal er in de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Tsjerkeloane 12 te Wâlterswâld weer een muziek- en zangavond gehouden worden. Ditmaal met als thema ’Zingt een nieuw lied voor God den Here’, ontleent aan Psalm 98, waarin de dichter de HEERE bejubelt. En reden tot dankbaarheid hebben wij ook, ook wanneer het tegenzit. Hij schenkt ons Zijn genade, dwars door de gebrokenheid van dit leven heen!

Medewerking aan deze avond zal worden verleend door Chr. Muziekvereniging ’Excelsior’ Driezum/Wâlterswâld en organist Jogchum Sipma.

De zangavond begint om 19:30. Na afloop van de muziek- en zangavond is er, zoals gebruikelijk, gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris. Ter bestrijding van de onkosten zal er een deurcollecte gehouden worden.

U en jullie worden van harte uitgenodigd om te komen zingen. Laat alle zeeën, alle landen, hem prijzen met een blij geluid!