Noordermannen Stad

1jun2018
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Lorentzstraat 11, Groningen

Waar mannen samenkomen en harten open gaan, ontstaat vrijheid en vastberadenheid. Op vrijdagavond 1 juni is de volgende avond, de laatste avond voor de zomervakantie. Met u hopen we om 20 uur samen te komen in Buurtcentrum Stadspark aan Lorentzstraat 11 in Groningen. We bouwen verder aan een interkerkelijke mannenbeweging waar we elkaar helpen het avontuur met God en het leven aan te gaan. Het thema van de avond is ‘sterke woorden’, D’Edserin Jansen zal ons helpen het gesprek met elkaar te voeren.