Online kerkdienst

30jan2022
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

• Zondag 30 januari (Peter)
De preek zal gaan over Lucas 8, de gelijkenis van de zaaier. Een zaaier ging uit om te zaaien…en het zaad viel op verschillende plekken. Goede grond en minder goede grond. Die staan voor onze reactie op het nieuws van God nieuwe wereld. Het is een hele bekende gelijkenis, die op het eerste gezicht, makkelijk uit te leggen lijkt. De vraag voor ons zou kunnen zijn: hoe staat het met de conditie van jouw grond?
Begeleiding : Peter / Jacob
Beamteam : Roelof / Camera : Jan
Collectes 1e Jeugdwerk
2e Oosterlicht