Online kerkdienst

24mei2020
Gehele dag evenement
Locatie: Thuis

Tussen Hemelvaart en Pinksteren: een overdenking over een bijbeltekst die ons op een onverwacht directe manier verbindt aan al dat goddelijk machtsvertoon, Efeziërs 2: 6. ‘God heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en hem een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.’ Rinze IJbema gaat voor.

Klik hier voor de liturgie.

  1. Wat lijkt je het allermooiste aan de hemel?
  2. Paulus is heel direct: in Christus ben jij in de hemel. Hoe reëel is dat voor jou?
  3. ‘Je bent in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.’ In Galaten 5: 22-23 vind je voorbeelden, om te oefenen, op weg naar Pinksteren.

Collectes
1e De Open Poort, Curaçao
2e Oosterkerk