X

GKv Groningen Oost

Online kerkdienst

7jun

Tijd: 00:00 - 23:59

Locatie: Thuis

07-06 ds. R. IJbema [online kerkdienst]

Het bijbelboek Handelingen begint met het verhaal van Pinksteren. Maar het is leerzaam om door het boek heen extra op te letten, zodra de Heilige Geest met name wordt genoemd. Dat gebeurt bij voorbeeld in Handelingen 4: 8, waar Petrus zich verdedigt, ‘vol van de heilige Geest’. Mag jij daar nu ook op rekenen, als je voor God opkomt? Rinze IJbema gaat voor.

 

Collectes
1e ACB: Open Doors
2e Diaconie