(Online) kerkdienst

23aug2020
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In Handelingen zijn we uitgekomen bij de kernhoofdstukken: Handelingen 10 en 11. Hetzelfde verhaal wordt drie keer verteld, van hoe God Petrus overtuigt dat wij, de heidenvolken, zomaar mogen meedoen in het volk van God. Vanzelfsprekend is het God de Geest die dat doet. Maar zijn wij vandaag als kerk nog net zo open en anti-discriminerend? Rinze IJbema gaat voor.

1e collecte: Noodhulp Libanon
2e collecte: Zending

 

Het archief van preken en presentaties die tijdens kerkdiensten aan bod komen is hier te vinden.

Het jaarrooster van de kerkdiensten is op deze pagina te vinden.