(Online) Kerkdienst

29nov2020
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

De eerste zondag van het kerkelijk jaar, de eerste zondag van Advent – en de startzondag voor de Basisgroepen. Dat is al reden genoeg om samen te komen en te danken en te bidden. Direct in aansluiting bij de dienst krijg je praktijkantwoorden op al je vragen over de nieuwe Basisgroepen. In de preek stellen we de waaromvraag: waarom Basisgroepen? Voor een antwoord moeten we ver terug in de tijd, maar ook hier helpt de Bijbel ons verder. De preek gaat over Efeziërs 3: 14 – 4: 6. Het thema is: de Basis van alle groepen.

Ds. Rinze IJbema gaat voor.

 

Begeleiding:      Laud
Geluid: Erik

Collectes             1e Evangelisatie 2e Oosterkerk