Online kerkdienst

10jan2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In Marcus 1: 14-15 gaat het over de boodschap van Jezus: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Stel je voor, dat het koninkrijk van God al gekomen is. Verandert er dan wat aan de manier waarop je leeft?

Let op: de tweede zondag van de maand is basiskringenzondag. In Scipio vind je verschillende werkvormen bij deze dienst. Ds. Rinze Ijbema gaat voor.

 

Begeleiding:      FAYH / Jacob

Collectes             1e Oosterkerk, 2e Theologische Universiteit Kampen