Online kerkdienst

14feb2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In Marcus 3: 7-19 gaat het over de twaalf apostelen van Jezus. Zij zijn fundamenteel voor het Koninkrijk van God. Waar raakt dat jouw leven?

Collectes             1e Oosterkerk, 2e Diaconie