Online kerkdienst

21feb2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Kun jij een beetje overweg met je familie? In Marcus 3: 31-35 gaat het over Jezus en zijn moeder en broers. Dat lijkt niet helemaal goed te gaan. Maakt het Koninkrijk van God nu ook al familierelaties kapot? Rinze IJbema gaat voor.

Collectes             1e Oosterkerk, 2e Theologische Universiteit Kampen