Online kerkdienst

7mrt2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Voor jou maakt het vast niet veel uit, dat Jezus met één uitspraak alle voedselwetten uit het OT afschaft (Marcus 3: 19b). Maar denk even na: als onreinheid niet van buiten komt maar van binnen, wat is er dan nog zuiver? Rinze IJbema gaat voor.

Collectes             1e Oosterkerk, 2e Diaconie