Online kerkdienst

18apr2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de kerkdienst van 18 april gaat het over een bijzonder mooie profetie van Jesaja. Zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. Oorlogstuig krijgt een nieuwe bestemming. Het wordt ingezet in het mooie proces van groei van producten op het land. Gods vrede wordt bereikt op een unieke manier. Hoe zou dat werken voor jou en mij vandaag? Jaap preekt over Jesaja 2,1-5.

Collectes             1e Oosterkerk, 2e ACB: Het Overweeghuis