Online kerkdienst

25apr2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In Jesaja 11 droomt Jesaja van Gods nieuwe wereld. Blijft het bij dromen?  Rinze IJbema gaat voor.

Collectes             1e Oosterkerk, 2e Zending