Online kerkdienst

2mei2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

De laatste van vier preken over Jesaja gaat over een zeer uitnodigende passage: ‘Kom en koop zonder geld’ en ‘als je dorst hebt, hier is water’, Jesaja 55. Dat is een bijzonder aanbod. In de dienst van zondag 2 mei gaan we op zoek naar de betekenis van die diepe bron en dat gulle aanbod. Jaap leidt de dienst.

Collectes             1e Theologische Universiteit Kampen, 2e Oosterlicht