Online kerkdienst

9mei2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Aliëtte gaat preken over Filip 3:7-11. Verliezen en Christus winnen.

Over winst en verlies en hoe je naar die dingen van het leven kijkt als Christus in je leeft.

Collectes             1e ACB, 2e Diaconie