Online kerkdienst

16mei2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Een voorbeeld zijn voor anderen, daar gaat het over op zondag 16 mei. Jaap preekt over Timoteüs 4,11-16. Wie zijn voorbeelden in het geloof voor jou? En voor wie ben jij een voorbeeld? Wat is dat ‘voorbeeld-zijn’? Hoe belangrijk is het voor je?

In deze dienst vieren we ook het avondmaal. Je bent van harte uitgenodigd het avondmaal thuis mee te vieren.

Collectes             1e Oosterkerk, 2e Zending