Online kerkdienst

13mei

Jaar: 2021

Tijd: 10:00 - 11:30

Locatie: Oosterkerk, Groningen

Deze Hemelvaartsdag staan we stil bij wat Jezus er zelf van tevoren over zei in Johannes 14: 12-14. Zelf is Hij zeer positief over Hemelvaart. Hoe delen wij in zijn enthousiasme? Rinze IJbema gaat voor.

Collectes             1e Oosterkerk, 2e Jeugdwerk