Online kerkdienst

23mei2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Natuurlijk gaat het met Pinksteren over de Heilige Geest. Maar toen we laatst een paar preken uit Jesaja hadden, trof mij Jesaja 4, als een profetie die achteraf van alles over Pinksteren lijkt te zeggen. Vandaar, vandaag: Jesaja 4: 2-6. Rinze IJbema gaat voor.

Collectes             1e Oosterkerk, 2e Diaconie