(Online) kerkdienst

20jun2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Deze zondagmorgen gaat Aliette voor. Het is een missionaire dienst. De preek gaat over de roeping van Matteüs. Het thema is iets van: voor wie kwam Jezus eigenlijk?

Collectes             1e Oosterkerk 2e Jeugdwerk