(Online) kerkdienst

4jul2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Deze zondagmorgen gaat Gert van den Bos van Assen-zoekt voor. Het thema van de dienst is: Hoe kunnen we een geestelijk (t)huis bouwen? Jezus is opgestaan, naar de hemel gegaan, God heeft zijn Geest uitgestort…hoe mogen we verder? Ook als we nu met steeds meer mensen naar de kerk mogen. Petrus schrijft daar iets over in zijn brief aan (groepjes) mensen die in Turkije wonen. Ik pluis dat gedeelte graag met jullie uit om te kijken wat dat zegt over het volgen van Jezus. Samen Hem volgen.

Collectes             1e Oosterkerk 2e Jeugdwerk