(Online) kerkdienst

22aug2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de dienst gaat het over het grote wonder van ‘opstaan uit de dood’. Lazarus, vriend van Jezus, is dood maar Jezus laat hem levend uit het graf komen. Jezus helpt ons niet langer gevangen te zijn in het stuk tussen wieg en graf. Maar juist verder te kijken. En vanuit dat perspectief het stuk tussen wieg en graf hoopvol te kunnen leven. Ds Jaap van den Bos gaat voor.

Collectes             1e Oosterkerk 2e Diaconie