(Online) kerkdienst

5sep2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Op 5 september gaat het in de dienst over Johannes 21,9-19. Het is de wonderlijke visvangst na de opstanding van Jezus en de indringende ontmoeting van Jezus met Petrus, met misschien wel de allerbelangrijkste vraag ooit: ‘Heb je mij lief?’

Dat wil ik graag gaan verbinden aan de doop, want drie kinderen worden die zondagmorgen gedoopt. Het belooft een dienst te worden vol goedheid van God.

Ds. Jaap van den Bos gaat voor.

1e collecte: ACB: Mercy Ships.
2e collecte: Diaconie